Hassas Klima

Kullanım iklim şartları dar bant aralığında olan, hem sıcaklık hem nemin birlikte ve hassas kontrol edildiği yerlerde hassas klima cihazları kullanılır, hassas klimalar bazen laboratuarkliması olarak da adlandırılır. Hassas klimalar nem verme, nem alma, ısıtma, soğutma ve filtrasyon fonksiyonlarının hepsini de bünyesinde barındırır. Hassas klimalarda bu fonksiyonlardan birkaçı birden aynı anda çalışabilir. Laboratuar klimalarının hava debisi standart klimalardan daha yüksektir. Laboratuar klimalarının üflemeleri alttan yada üstten olabilir. Hassas klima kullanılacak hacimde mimari detaylar da önemlidir.  Hacim küçükse mutlaka çift kapı kullanılmalıdır. Hassas klimalar genellikle kanal bağlantılı olarak kullanılır. Hassas klimalar çoğu zaman günde 24 saat, yılda 365 gün durmaksızın çalışır.