Pano Kliması

Panoların aşırı yükten dolayı ısınmaları nedeniyle imalatçısının öngördüğü şartlara soğutulmaları gerekir. Bu amaçla panoların kapağına monte edilen pano klimaları kullanılabileceği gibi, çok sayıda panonun bulunduğu bir yerden söz ediliyorsa bu durumda ortamı soğutmak ve bu soğukluğun panoların fanları marifetiyle pano içinde sirküle etmesi gerekir. Bilhassa çelik endüstrisi, telekomünikasyon sektörü gibi bazı işletmelerde yaz ve kış soğutmaya ihtiyaç görülür.